1907 Fenerbahçe Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

07.04.2013

1907 Fenerbahçe Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul Toplantımızın 22 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:30’da Büyükdere Caddesi Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza No:1C Kat:1B Levent-Beşiktaş/ İstanbul adresindeki Dernek Merkezimizde; yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:30’da yine aynı adreste aşağıda sunulan gündemi görüşmek üzere toplanacağını bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

1907 Fenerbahçe Derneği

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toplantı Gündemi:

  1. Açılış,

  1. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,

  1. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Fenerbahçeli Sporcular, vefat eden Kurucu Üyeler, sporcular, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne emeği geçen Fenerbahçeliler ve tüm şehitler anısına saygı duruşu,

  1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

  1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

  1. 2013 çalışma döneminin plan ve bütçesinin izahatı, görüşülmesi ve onaylanması,

  1. Bütçenin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

  1. Tüzük gereği, Yönetim ve diğer kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

  1. Dilek ve temenniler,

     10. Kapanış.