Başkanimiz Aziz Yildirim'in Anitkabir Özel Defterine Yazdiği İfadeler

23.03.2014

Başkanimiz Aziz Yildirim'in Anitkabir Özel Defterine Yazdiği İfadeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Yüce Atatürk

İtibar ve iltifatlarınıza mazhar olmuş, yegane ruhu Kuvay-i Milliye olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı olarak heyecan ve gururla huzurunuzdayım.

İşgal altındaki bir ülkeyi çağdaş, demokratik bir Cumhuriyet haline getiren irade ve devrimlerinize sahip çıkmak konusundaki kararlılığımız ve mücadelemiz tamdır.

İstikbalde dahi bir gün;

 Yurdun tüm toprakları işgal edilmiş, tüm tersanelerine girilmiş, bütün kaleleri zaptedilmiş ve bütün orduları dağıtılmış olsa da istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetinde kaldığımız da dahili ve harici bedhahlara karşı içinde bulunacağımız vaziyet çok namüsait bir vaziyette tezahür etmiş olsa da; "Rahat Uyu Atam. Yolun Yolumuz. Andın Andımız olacaktır." 

Söz veriyorum ki devrimlerinizi ve ilkelerinizi unutturmak isteyen karanlıkların yüzünde yanan son bir ışık kalacaksa o Fenerbahçe olacaktır.

Ve muhtaç olduğumuz yegane kudret yolunuzda akmak için bir dakika bile tereddüt etmeyecek olan damarlarımızdaki asil kanımızdır.

Her gün biraz daha artan "özlem" ve "hasretlerimizle"

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı