Çocuk ve Gençlik Kulübümüzden Çocuk Hakları Günü’nde Anlamlı Paylaşım

20.11.2019

Çocuk ve Gençlik Kulübümüzden Çocuk Hakları Günü’nde Anlamlı Paylaşım

Çocuk ve Gençlik Kulübümüz, Çocuk Hakları Sözleşmesi kabulünün 30. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarında anlamlı bir video paylaştı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler tarafından kabulü sonrasında her yıl 20 Kasım günü, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

FBÇGK Başkanı Ece Beyter, Yürütme Kurulu üyeleri ve katılımcılar; Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temeli niteliğinde görülen, 1924'te Cenevre'de kabul gören Çocuk Hakları Bildirgesi'nde yer alan ilkeleri seslendirdi.

Bu anlamlı videoya Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü sosyal medya hesaplarından ve linke https://www.instagram.com/tv/B5E-u7ulQyT/ tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çocuk Hakları Bildirgesi'ndeki İlkeler:

Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.

Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.

Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.

Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.

Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.

Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.

Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.

Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.