Fenerbahçe, Bilimsel Araştirma Konusu Oldu

21.12.2012

Fenerbahçe, Bilimsel Araştirma Konusu Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, özellikle taraftar dernekleri aracılığıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve Fenerbahçe’nin bir spor kulübünün ötesinde bir sivil toplum örgütü olduğu gerçeği, üniversitelerde bilimsel araştırma konusu oldu.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen bir kongrede, Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bir bildiri yayınlandı. Bildiride, Fenerbahçe’nin sadece sportif bir kurum değil, tam anlamıyla bir sivil toplum örgütü hüviyeti taşıdığı vurgulandı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Derneği’nin 12-14 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlediği ’12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Araş. Gör Uğur Sönmezoğlu, Pamukkale Üniversitesi’nden Yrd. Doç.Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Okutman Aytül Dağlı Ekmekçi tarafından hazırlanan ’Sporda Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği’ adlı çalışma, bir bildiri olarak yayınlandı.

Bildiride, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, sporda sosyal sorumluluk projelerine ülke genelinde önemli bir ivme kazandığı belirtilerek, özellikle neredeyse her ilde ve Afrika dışında her kıtada var olan dernekleri aracılığıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle sosyal ihtiyaçlara cevap veren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, sadece sportif bir örgüt değil, bir sivil toplum örgütü özelliği de gösterdiği vurgulandı.Yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kapsamının genişliği ve etki alanın büyüklüğü sebebiyle kurumsallaşmış bir organizasyon olarak yürütüldüğü de önemli bir özellik olarak dile getirildi. Bildiride, sonuç olarak sporda sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yapmış olduğu çalışmaların diğer spor kulüplerine de örnek teşkil etmesi gerekliliği vurgulandı ve bu konuda yapılacak çalışmaların ülke genelinde devam etmesinin önemine dikkat çekildi.