Fenerbahçe Futbol A.ş.'den Açiklama

30.05.2013

Fenerbahçe Futbol A.ş.'den Açiklama

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’den Açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında Şirketimizin uymak zorunda olduğu TFF ve UEFA kriterleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 97 pafta, 1133 ada, 13-16-17-18-19-20-21-22 ve 23 parsellerde kayıtlı toplam 39.490,72.m  yüzölçümlü taşınmaz mallar üzerindeki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun, Kulüp ile Şirketimiz arasında akdedilen kullanımına ilişkin sözleşmenin ilgili kısımları feshedilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesinde yer alan Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanarak stadyum inşaatı özel maliyetlerinin futbola ilişkin kısımlarının satın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu satın almanın gerçekleştirilmesinde aşağıdaki hususlar hedeflenmektedir:
1- Şirketimiz faaliyet konusu gereği uymak zorunda olduğun TFF ve UEFA kriterlerine tam uyumun sağlanması,
2- Stad işletmeciliği faaliyetine ilişkin giderlerin kontrol altına alınması, daha etkin gider kontrolü ile maliyet tasarrufu sağlanması,
3-  Şirketimiz faaliyet konusu olan futbol ile ilgili stadın Şirketimiz aktifine geçmesi ile stadın kullanılmasına ilişkin faturalaşmaya konu olan ilişkili taraf işlemlerinin ortadan kaldırılması ve
4-  Gerek UEFA’nın altyapıya ilişkin talimatları, gerekse bilet/kombine/loca hasılatımızı artırmak maksadı ile Stadımızda yenileme ve benzeri yatırımların Şirketimizce doğrudan yapılmasının sağlanmasıdır.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.