Genel Kurulumuza Tarihi Bir Görev Düşmektedir

30.04.2012

Genel Kurulumuza Tarihi Bir Görev Düşmektedir

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı  Aziz Yıldırım Fenerbahçe Dergisi’nin 111. sayısında yayınlanan yazısında şu görüşlere yer verdi. Başkanımızın yazısı şöyle:

"Sevgili Fenerbahçeliler,
3 Temmuz’dan bu yana Kulübümüze ve bizlere yaşatılanlar hepimizin malumudur. Türk futbolunun geneline yönelik olarak başlatılan bir temizlenme operasyonu gibi kamuoyuna duyurulan operasyonun, günlerin geçmesi ile sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef alarak gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bugün taraflı tarafsız herkes bu operasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ele geçirme operasyonu olarak isimlendirmekte ve bu şekilde bir düşünce kamuoyunda hızla gelişmektedir. Hatta operasyonun başında bizleri ve Kulübümüzü adeta linç edenler bile bugün, bu operasyonun kamuoyunun da yakından takip ettiği diğer bazı operasyonlarda olduğu gibi, arkasında görünmeyen başka amaçlar ile görünmeyen malum güçler tarafından yapıldığı yönünde fikir beyan etmektedirler. 
Bu konudaki haykırışımıza rağmen, soruşturma sırasında bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş hukuksuz bir süreç işletilmiştir. Evrensel hukuk kuralları ve masumiyet karinesi açıkça ayaklar altına alınmış, anayasa güvencesindeki tüm haklarımız açıkça gasp edilmiştir. Gizlilik kararları ihlal edilmiş, avukatların dahi alamadığı bilgi ve belgeler özel hayatın gizliliği kuralı da çiğnenerek basına açıkça servis edilmiştir. Polis tarafından seçilen ve sadece polisin şahsi değerlendirmesini ihtiva eden telefon dinleme kayıtları ile sanal bir gerçek oluşturulmuş ve kamuoyu da bu gerçeğe inandırılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı ve yöneticileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Bağdat Caddesi’nde 100.000 kişiye ulaşan taraftarlarımızın yürüyüşü, ardından bu yıl kendi sahamızda oynanan cezalı maçlarda 50.000 civarında kadın ve çocuk taraftarımızın stadyumumuza gelerek tek yürek olup, Kulübümüzü ve bizleri desteklemesi Fenerbahçe Spor Kulübü’ne kast edenleri korkutmuş ve geri adım atmak zorunda bırakmıştır. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerinin bir iki çatlak ses dışında, bir bütün olarak Kulübü’ne ve bizlere sahip çıkması ve arkamızda durması bu güç odaklarının umudunu ve hain emellerini kırmaya yetmiştir. Ancak henüz bu oyun tamamlanmamıştır. Bu yüzdendir ki oluşturulan birlik ve beraberliğimizin bir an için bile gevşemeden aynı kararlıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Hain emeller ertelenmiş olsa da, bu emellerin sahipleri henüz bu düşüncelerinden vazgeçmemiştir. 
Önemle ve ısrarla belirtirim ki; bu operasyon Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve Başkanı Aziz Yıldırım’a karşı yürütülen bir operasyondur. Her ne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değil de sadece şahısların yargılandığı gibi bir algı yaratılmaya çalışılsa da, yargılananların Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkan ve yöneticileri olduğu ve bu şahıslara isnat olunan her asılsız eylem nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de sorumlu tutulacağı gerçeği unutulmamalıdır. Büyük Fenerbahçe Ailesi her türlü baskıya rağmen, bugüne kadar bu koca çınardan tek bir yaprak dahi koparılmasına izin vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Türkiye’nin en büyük sosyal toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu tavizsiz yürüyüşü sadece sportif olaylarla sınırlı değildir. Kulübümüz, bugün geçmişte olduğundan daha yoğun bir enerji ile her türlü sosyal ulusal ve yönetsel konularda taraf olarak gereken yerini alacaktır. 
Bütün Kulüp üyelerimiz bilmelidir ki Aziz Yıldırım, ulu bir çınar ağacı olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gövdesinde bir yapraktır. Bu ulu çınarın yanında tek bir yaprağın yani Aziz Yıldırım’ın şahsi akıbetinin hiçbir önemi yoktur. Ancak şu net olarak bilinmelidir ki; bu operasyonu yapanların amacı bir yaprağı koparmak değil, bu çınarı olduğu gibi yakıp kül etmektir. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu’na bugün tarihi bir görev düşmektedir. Genel Kurulumuz bu çınarın yakılıp yok edilmesine izin vermemelidir. Tüm Genel Kurul üyelerimizin bu bilinç içerisinde olacağından eminim. Tarih 105 yıllık camiamızı bölmeye ve ele geçirmeye çalışanları değil, Kulübümüze sahip çıkanları ve bu çınardan bir yaprağın dahi koparılmasına izin vermeyip direnenleri yazacaktır.

Saygılarımla,

Aziz Yıldırım 
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"