09.05.2012

Kamuoyuna Duyuru

Asbaşkanlarımızdan Sayın İlhan Ekşioğlu, avukatları aracılığıyla aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

"10 ayı aşkın bir süredir sükunet içinde adaletin yerine gelmesini ve çok sevdiğim aileme kavuşmayı bekliyorum. Bu süreçte yazılı ve görsel basının acımasız saldırılarına karşı, asıl hedef alınan şahsım değil, çok sevdiğim Fenerbahçemiz olması nedeniyle sessiz kalmış bulunmaktayım. Çünkü bu saldırılara karşı en iyi cevabı Fenerbahçe taraftarı ve gurur duyduğumuz takımımız verebilirdi. Bu inancımda haklı çıktım. Fenerbahçemizin gerçek sahibi olan Fenerbahçe taraftarı kendilerine yakışan vakur duruşu bozmadan bu saldırılar karşısında dimdik ayakta durmuştur. Ancak Kulübümüz üzerine oynanan oyunların son günlerde farklı bir şekil alması ve şahsımın hedef alınmaya başlanması sebebiyle bu açıklamayı yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğmuştur.

TFF Etik Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hiçbir hukuki ve vicdani gerekçeye dayanmaksızın şahsım üzerinden Fenerbahçemizi lekelemeye ve camiamızı zan altında bırakmaya çabalamıştır. Suçlanmakta olduğum tüm hususları fazlasıyla aydınlatmış olmama rağmen, bu kurullar sözlü savunmam sırasında kendi deyimleri ile "tatmin" oldukları halde, rapor aşamasında önyargılı olarak üyelerinin hukukçu kimlikleri ile bağdaşmayacak şekilde karar almışlar ve şahsımın bazı müsabakalarda şike ve teşvik teşebbüsünde bulunduğuna dair kararlarını açıklamışlardır. Gazete haberlerini delil, iddiaları ise tespit niteliğinde gören bu kurullar, şahsımın futbol camiası içindeki kişilerle ve hatta kişisel iş ilişkilerim kapsamında yaptığım görüşmeleri sübjektif bir biçimde yorumlamak suretiyle karar almaktan geri durmamışlardır.

Gelinen süreçte; konuyu inceleyen sportif kurullar, hakem ve gözlemci raporları ile maç görüntülerini bir kenara bırakıp, birtakım telefon görüşmelerini (ki bu telefon görüşmeleri de hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilmiştir) sübjektif yorumlarla değerlendirmiş, somut kanıttan uzak, taraflı yorum ve değerlendirmeleri maddi delil olarak dikkate alıp, hatalı bir sonuca varmayı tercih etmişlerdir. Bu sürecin ne derece sistematik bir şekilde kurgulandığının en net kanıtı, özgürlüğümüze kavuşmamız hususunda alınacak kararlar öncesinde sürekli olarak yeni görüş ve kararların açıklanması ile ortaya konulmuştur.
Bu süreçteki temel amaç, kendimizi ifade edebilme fırsatına kavuşacağımız tahliyemizin geciktirilmesi ve Fenerbahçemiz üzerindeki belirsizliğin olabildiğince uzun süre muhafaza edilmesi olmuştur.

Öncelikli sıfatımın yöneticilik değil, Fenerbahçe taraftarlığı olduğunu ve Fenerbahçemizi lekeleyecek hiçbir girişim ve faaliyette bulunmadığımı, tüm tasarrufları hukuka ve Tüzüğümüze uygun şekilde yerine getirdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

 Saygılarımla,
İlhan Ekşioğlu"