26.09.2012

Kulübümüzün Açiklamasi

Bugün bir TV kanalında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal tarafından yapılan açıklamada;

"Fenerbahçe’nin de geçen yıl bedelli sermaye artırımına gittiği" şeklinde bir ifade yer almıştır.

SPK Seri VIII No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, Haber ve Söylentilerin Doğrulanması başlıklı Madde
18 gereğince;

- Şirketimizin 2004 yılında gerçekleşen pay halka arzından bu yana sermayesinin aynı olduğunu (25.000.000 TL),

- geçen yıl bedelli sermaye artırımına gidildiği şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını,

- Şirketimizin geçmişte bu yönde SPK’ya herhangi bir müracatının olmadığını ve bugün itibariyle mevcut plan ve programlarımızda da bedelli sermaye artışı yer almadığını

yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.