24.12.2013

Kulübümüzün Açiklamasi

Kulübümüz Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya'nın ajanslara yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

 

Kamuoyuna duyurulur:

 

Sayın Aziz Yıldırım müdafileri olarak 23 Aralık 2013 tarihinde Yargıtay’a sunmuş olduğumuz ek dilekçemize dair bazı yazılı ve görsel medyada yer alan haberler üzerine iş bu açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur..

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki bugün yani 23 Aralık 2013 itibarı ile Yargıtay’a ek dilekçe sunduğumuz yolundaki haberler doğru olmakla birlikte, gerek dilekçemizin içeriği ve gerekse yapılan bazı yorum ve eklemeler üzerine kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir..

 

Söz konusu ek dilekçemizde;

 

- Adil yargılanma hakkının sağlanması hususunda diğer ve soruşturma usul ve esasları açısından birebir benzer soruşturmalara gösterilen hassasiyetin tarafımızdan esirgenmemesi,

 

- Bugün itibarı ile halen incelemesi Yargıtay 5. Dairesinde sürmekte olan dosyamızın özellikle karar tarihi ve kararın ne olacağı yönündeki beyan ve kasıtlı bilgilendirmelere cevaz verilmeyerek, özellikle Anayasaya aykırılık iddia ve taleplerimizin bulunduğu dosyamızın bir an evvel karara çıkarılması yolunda algı yaratılmasına izin verilmemesi,

 

- Noksan ikmali sonucu İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesince tamamlanan eksikliklerin tarafımıza tebliğ edilmeden ve savunma hakkımız kullandırılmadan karar verilmesi cihetine gidilmemesi, hususları yer almaktadır. Bunun dışında dilekçemizde yer aldığı iddia edilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Kaldı ki gerek elde ediliş şekilleri ve gerekse içerik olarak dosyada bulunan delillerin hukuka aykırılığı ve gerekse bu delillere dayanılarak  karar verilmesinin  hukuk ve adalet ile örtüşmemesi yolundaki taleplerimiz yeniolmayıp, kovuşturmanın her aşamasında defalarca dile getirilmiş haklı ve meşru taleplerimizdir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Av.Abdullah Kaya

Sayın Aziz Yıldırım müdafii