Olağan Genel Kurul Duyurusu

15.04.2011

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz, Olağan Genel Kurul Toplantımız 20 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 18:00’de Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 1B Levent adresindeki Dernek Merkezimizde; yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 18:00’de yine aynı adreste aşağıda sunulan gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.


Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince Mart ayının son günü saat 19.00’a kadar aidatlarını ödememiş üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanamayacaklarını bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,


1907 Fenerbahçe Derneği--------------------------------------------------------------------------------


Toplantı Gündemi:


1 - Açılış, 

 


2 - Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi, 

 


3 - Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Fenerbahçeli Sporcular, vefat eden Kurucu Üyeler, sporcular, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne emeği geçen Fenerbahçeliler ve tüm şehitler anısına saygı duruşu,


4 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, 

 


5 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

 


6 - 2011 çalışma döneminin plan ve bütçesinin izahatı, görüşülmesi ve onaylanması,

 


7 - Bütçenin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

 


8 - Tüzük gereği, Yönetim ve diğer kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

 


9 - Dilek ve temenniler, 

 


10 - Kapanış.