Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

04.04.2012

Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz, Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız 19 Nisan 2012 Perşembe günü saat 18.30’da Büyükdere Caddesi Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok No:1C Kat:1B 34330 Levent- Beşiktaş / İstanbul adresindeki Dernek Merkezimizde; yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 17.30’da yine aynı adreste aşağıda sunulan gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantımızın 8. Gündem maddesinde tüzüğümüzün değişikliğe ilişkin hükümleri dahilinde görüşülmesi ve oylanması için hazırlanan, tüzük tadiline dair çalışmanın ilgili maddelerinin eski ve yeni şeklini Derneğimizden temin edebilirsiniz.

Saygılarımızla,
1907 Fenerbahçe Derneği


--------------------------------------------------------------------------------

  Toplantı Gündemi:

1- Açılış,
 

2- Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 

3- Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Fenerbahçeli Sporcular, vefat eden Kurucu Üyeler, sporcular, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne emeği geçen Fenerbahçeliler ve tüm şehitler anısına saygı duruşu,
 

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 

5- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 

6- 2012 çalışma döneminin plan ve bütçesinin izahatı, görüşülmesi ve onaylanması,
 

7- Bütçenin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 

8- Yönetim Kurulunca değiştirilmesi önerilen tüzük maddelerinin görüşülmesi ve onaylanması,
 

9- Dilek ve temenniler,
 

10- Kapanış,