Prof. Dr. Köksal Bayraktar: "delillerin Geçersiz Olduğu Anlaşilmiştir"

23.06.2014

Prof. Dr. Köksal Bayraktar: "delillerin Geçersiz Olduğu Anlaşilmiştir"

Başkanımız Aziz Yıldırım’ın avukatı Köksal Bayraktar, Fenerbahçe Televizyonu’na telefonla bağlanarak, 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin sözde şike davasında verdiği ‘yeniden yargılanma’ kararını değerlendirdi.


Köksal Bayraktar, söz konusu davada üzerinde durulan delillerin hukuk adına doğru olmadığını söylerken, “Çok önemli bir karar çıktı diyebilirim.  Bizim telefon dinlemeleriyle ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişikliğin, failin lehine yani yargılanan kişinin, burada fail ve yargılanan kişi derken soyut olarak söylüyorum Aziz beyin dışında, ilgili kişilerin lehine bir hüküm olduğunu ve lehe olan hükmün Usul Hukuku’nda da geriye yürüyebileceği, çünkü bunun yeni bir olay olduğu şeklindeki görüşümüz bundan 2-3 ay önce verdiğimiz dilekçenin sayın mahkemece, önce sayın İddia makamında, sonra sayın Mahkemece kabul edildiğini görüyoruz. Hakikaten Türk hukuk İçtihatlarında önemli bir gelişme sağlandı. Şunu ifade edeyim; bundan önceki yargılamada da yani İstanbul’da yapılan yargılamada; mahkemenin yetkisiz olduğunu, oranın Spor Mahkemesi olmadığını, olağandışı bir mahkeme olduğunu, ses kayıtlarının bizim tarafımızdan da incelenmesi gerektiğini defalarca söyledik ama maalesef bunlar dikkat alınmadı ve Yargıtay da bunları dikkate almadan maalesef kararı onadı. Ancak bugün 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar ile böylece hak yerini buldu denir ya, çok geç de olsa yapılan yargılamanın ve üzerinde durulan delillerin hukuk azarın doğru olmadığı tespit edildi”diye konuştu. 


Çıkan kararın ardından sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Bayraktar, “Bundan sonra mahkeme duruşma için bir gün verecek. Bu duruşma gününde yeniden yetki meselesi ortaya konabilir, yani Spor Mahkemesi yetkilidir, Ağır Ceza değildir denebilir. Usul kurallarına, Usul itirazlarına yeniden başvurulabilir. Ama en önemlisi de şu; telefon kayıtlarını siz hukuka uygun kabul etmediğiniz zaman ki, mahkeme bu kararı ile kabul etmediğini söylemiştir. İşte o zaman delil ortadan kalkacak delil yok. Maalesef 3 Temmuz’la başlayan süreçte, esas deliller ilgili kişilerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarıydı ve başka da bir şey değildi. Biz bunlar dışında onlarca lehimize ait delil bulmuştuk ama mahkeme telefon konuşmalarını en önemli delil kabul etti. Telefon konuşmasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi delil kabul etmediğine göre siz de onları dosyadan çıkardığınızda geriye bir şey kalmıyor. Son derece önemli etkisi oldu. Fenerbahçe davası olarak adlandırılan davada geçerli delillerin olmadığını, tek bir delilin de bulunmadığını mahkeme ileride tespit edecektir" dedi.
 

UEFA’nın bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusundaki görüşlerini de paylaşan Prof. Dr.  Köksal  Bayraktar, “Bundan sonraki süreç de çok önemli. Avrupa’da UEFA’nın kararını yeniden gözden geçirmesi, yeniden Aziz Yıldırım’ın ve Fenerbahçe’nin avukatları olarak iade-i muhakeme üzerinde durmamız gerekecek. Karardan çok memnuniyet duyduğumuzu, hakkın yerini bulduğunu ve hukuk mücadelemize devam edeceğimizi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.