Spor Hukuku Enstitüsü'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na Çağri "lütfen Açiklamalarinizda Hukuki Olunuz"

21.07.2011

Spor Hukuku Enstitüsü'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na Çağri "lütfen Açiklamalarinizda Hukuki Olunuz"

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak Spor Hukuku Enstitüsü, Türkiye Futbol Federasyonu’na, yapılan açıklamalarda hukuki olunması gerektiği yönünde bir çağrıda bulundu.

Spor Hukuku Enstitüsü’nden yazılı olarak yapılan çağrı metninde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, gündeminde bulunan şike soruşturması kapsamında yürüttüğü çalışmalarına ilişkin, 19 Temmuz 2011 tarihinde yaptığı açıklamanın kamuoyunu aydınlatmaktan çok, yeni soru işaretlerine neden olduğu belirtiliyor.

Özellikle, “Süper Kupa Finali’nin Ertelenmesi” kararının, Federasyon mevzuatının hangi hükümlerine göre ve ne gerekçeyle verilmiş olduğunun belirtilmediğine dikkat çeken metinde, ayrıca, Federasyon tarafından adli organlara, yapılan başvuruların hangi hukuki temellere dayandırıldığı ve bu adli makamlardan alınan resmi cevapların dayanak ve içerikleri kamuoyu ile paylaşılmadığının da altı çiziliyor.

Çağrı metni şöyle devam ediyor:

 Bu nedenle aşağıdaki soruları Sayın TFF yetkililerine yöneltmek istiyoruz.

A) Genel nitelikteki sorularımız:

1- Federasyonunuzdan beklenecek kararların hangi hususlarda olacaklarını “jenerik olarak“ açıklar mısınız?

2- Vermiş olduğunuz kararların hangi hukuki belgenin hangi hükmüne göre hangi organınızca alınmış olduğunu belirtir misiniz?

3- Adli yargı organlarına yapmış olduğunuz başvuruları nereye, ne zaman, hangi içerikle yapmış olduğunuzu belirtir misiniz?

4-Size verilen olumlu - olumsuz yanıtların hangi mercilerce ne surette verilmiş olduğunu belirtir misiniz? 


B) Bu bağlamda, somut olarak da tekrar soruyoruz:

1- Süper kupa karşılaşmasını, mevzuatınızın hangi hükmüne göre, hangi gerekçe ile ertelediniz? 

2- Adli yargıdan talep ettiğiniz belgeleri, neye dayanarak talep ettiniz?

3- Belgelerin TFF’ye verilmesini hangi merci, hangi gerekçe ile ve ne tür bir kararla mümkün kılmıştır?

4- Belgelerin hangi öncelikle ve kıstasla, peyderpey ve seçilerek verilmesi nasıl mümkün olabilmektedir?

Bu soruları hukuk adına, kamuoyunun bir birimi olarak ve sadece yapıcı olmak kaygısı ile ve de kamuoyunu tatmin edebilmeniz için soruyoruz. 

Bu sorularımızı, LÜTFEN VE LÜTFEN, “Siz kim oluyorsunuz da bize bunları soruyorsunuz” veya “Kimsenin aklına ihtiyacımız yok gibi” cevaplar vermek yerine; her aklı dinleyerek ve değerlendirerek karşılamanız, Federasyon’unuza ve yargısına güven ve saygıyı artıracağına özellikle işaret etmek isteriz.

Saygılarımızla,

SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ”