Şükrü Saracoğlu'nu Rahmetle Aniyoruz

27.12.2012

Şükrü Saracoğlu'nu Rahmetle Aniyoruz

Fenerbahçe Stadyumu’nu Kulübümüze kazandırarak, 17 yıl boyunca Başkanlığımızı yapan ve 27 Aralık 1953 günü vefat eden eski Başbakanlarımızdan Şükrü Saracoğlu’nu, ölümünün 59. yıldönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Şükrü Saracoğlu Kimdir?

1887 yılında Ödemiş’te doğan, siyaset ve devlet adamı olan Mehmet Şükrü Saracoğlu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Başbakanı’dır.

Mülkiye Mektebi’ni 1909’da bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yapan Saracoğlu, Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İkinci dönem çalışmalarına başlayan TBMM’ye, İzmir milletvekili olarak katılan Mehmet Şükrü Saracoğlu, Fethi Okyar hükümetinde Milli Eğitim Bakanı (1924-1925) olarak görev aldı.

1926’da Türk ve Yunan halklarının değiştirilmesi amacıyla kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonuna Türk delegasyonu olarak seçilen Şükrü Saracoğlu, 4. ve 5. İnönü hükümetlerinde maliye bakanlığına (1927-1930) getirilerek, henüz kalkınma programının oluşturulamadığı bu dönemde, Türk ekonomisinin ancak köyden başlatılacak reform çalışmalarıyla kalkınabileceğini ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra memur sınıfının sorunlarına eğilerek personel ve emeklilik kanunlarını yürürlüğe koyan Saracoğlu’nun iktisadi alanda yaptığı işlerden biri de, yabancı bankaların elinde iç ve dış ticaret mevsimlerine göre düşürülen Türk parasının değerinin korunmasını sağlamasıydı. Buradan hareketle 1930 senesinde Merkez Bankası’nı kurdu. Aynı yıl sağlığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalınca, Türkiye’nin iktisadi sorunları üstüne inceleme ve araştırma yapmak üzere ABD’ye gönderildi (1931).

Adalet Bakanlığı (1933-1939) görevini yürüttüğü yıllarda, Yargıç ve Avukatlar Kanunu’nu, Suçüstü, İcra-İflas kanunlarını yürürlüğe koyması, iş esasına dayanan cezaevleri kuruluş yasalarını uygulamaya sokarak, bu amaca dayalı İmralı Cezaevi’ni kurması önemli girişimleri arasındaydı.

Saracoğlu’nun en önemli görevi, 2. Bayar Hükümetinde (1938-1939) ve Saydam Hükümetlerinde (1939-1942) Dışişleri Bakanlığı oldu. 1942’de hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra da (1942-1946) zaman zaman Dışişleri Bakanlığını üzerine almak zorunda kaldı.

1948’de TBMM. başkanlığına seçilen Saracoğlu, 1950’den sonra siyasi hayattan çekildi. 1953 yılında İstanbul’da vefat eden Şükrü Saracoğlu, ayrıca 17 yıl boyunca Kulübümüzün  başkanlığını yaptı.. Şimdiki Başkanımız Aziz Yıldırım’ın girişimleriyle, 22 Temmuz 1998 yılında alınan bir kararla, Fenerbahçe Stadı’nın adı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak değiştirildi.