25.11.2012

Tahkim Kurulu Kararlari

PFDK tarafından, Eskişehirspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner Erkin ile basın toplantısında konuşan Sportif Direktör ve Teknik Sorumlumuz Aykut Kocaman’a verilen cezaları 24 Kasım 2012 günü gerçekleştirdiği (78) sayılı toplantısında inceleyen Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde:

1. E.2012/245
Fenerbahçe AŞ’nin, teknik sorumlusu Aykut Kocaman, futbolcusu Caner Erkin ve Kulüp ile ilgili PFDK’nın 22.11.2012 tarihli ve E.2012-2013/400, K.2012-2013/479 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/245 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Fenerbahçe AŞ vekilleri ile futbolcu Caner Erkin katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddi ile;

PFDK’ca Fenerbahçe AŞ’ye oyuncu kriterlerine uymamasından dolayı FDT’nin 41. uyarınca takdiren 50.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına; Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alınarak FDT.’nin ertelemeye ilişkin 103. maddesinin uygulanma koşullarının itiraza konu eylem bakımından mevcut bulunmaması nedeniyle cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;

Fenerbahçe AŞ’nin, futbolcu Caner Erkin’in müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT’nin 87/2 ve 87/3. Maddeleri uyarınca reddine oybirliği ile;

Futbolcu Caner Erkin’in ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda her iki eylemin de FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ve 20.000.-TL para cezası onanmasına oybirliği ile;

PFDK’ca Fenerbahçe AŞ Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman’a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması sebebiyle FDT’nin 38/1-c maddesi ve 38/2. maddesi uyarınca takdiren verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezasının, ihlalin niteliği ve somut olayın şartları dikkate alınarak FDT’nin 38/2.maddesi uyarınca 50.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2012/256 K.);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu