Yildirim Demirören: "sahaya Yansiyan Bir Şey Yok"

30.04.2012

Yildirim Demirören: "sahaya Yansiyan Bir Şey Yok"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, şike iddiaları hakkında, Etik Kurul raporuna göre sahaya yansıyan bir şey olmadığını söyledi. Raporda adı geçen kulüplerin tamamının PFDK’ya sevk edildiğini, temennilerinin tüm kulüplerin aklanması olduğunu ve bu konudaki kararların TFF kurullarınca alınacağını belirten Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu olarak Futbol Disiplin Talimatnamesinin 58. Maddesini değiştirdiklerini de bildirdi.

Şike iddiaları hakkında TFF Etik Kurulu tarafından hazırlanan raporun TFF Yönetim Kurulu’na sunulmasının ardından, konu hakkında 2 gündür Antalya’da bir dizi toplantı yapan TFF yönetimi, bir basın toplantısıyla aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. Türk Futbolunda yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Demirören,  "Etik Kurulu çalışmasını iki kısma ayırmış. Öncelikle Süper Lig takımları hakkındaki incelemesi ile ilgili çalışmasını yaptı. Kurulumuz her yönüyle raporu değerlendirdi. 22 maçla ilgili olarak adı geçen tüm kulüpler Disiplin Kurulu’na sevk edilme kararı alınmıştır. Tüm kulüplerin sevki kararının nedeni kulüplere yargısal aklanma hakkı vermektir. PFDK en az 48 saat içinde savunmaları alarak kararını vermek zorunda" diye konuştu. Futbol Disiplin Talimatnamesinin 58. Maddesinin ağır şartlar içerdiğini, 6222 sayılı kanunun zaten bu konuda bir takım yaptırımlar getirdiğini belirten Demirören, TFF yönetimi olarak 58. Maddeyi de değiştirdiklerini ve bu değişikliğin de yürürlüğe girdiğini söyledi.

Futbol Disiplin Talimatnamesinin değiştirilen 58. Maddesi’nin yeni hali ise şöyle:

"1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır.

Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.
a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,
b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.
c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.
a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir."