Üyelik

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ ÜYE OLMA PROSEDÜRÜ

Derneğimize üye olmak isteyen Fenerbahçeli adayların, Dernek üyelik başvuru formumuzu eksiksiz doldurup, aşağıda belirtilen belgeler ile Dernek Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız

İstenilen Belgeler:
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli)
 • Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli)
 • İkametgâh
 • İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli) veya İmza Sirküleri Fotokopisi (imza yetkisi var ise)
 • Üye değilse Fenerbahçe Spor Kulübüne iki yıl içerisinde (Dernek üyeliğinin kesinlik kazandığı tarihten itibaren) üye müracaatı yapacağına dair yazılı taahhütname*
 • Fenerbahçe Spor Kulübüne üye ise Üyelik Kartı fotokopisi
 • Kısa Özgeçmiş (CV)

*Taahhütname örneği için tıklayınız

Başvuru formunun, en az bir yıldır Dernek üyeliği bulunan ve mali mükellefiyetlerini yerine getirmiş iki asil üye tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Gelen Üye Başvuru Formu ve Belgeler Balotaj Kuruluna ulaştırılır.
 • Balotaj Kurulu gerekirse aday üyenin, öneren üye dışında bir veya birkaç üye tarafından ziyaret edilmesini sağlar ve aday üyenin Derneği temsile uygun olup olmadığını ve şartlarımızı yerine getirip getirmeyeceğini tespit eder.
 • Bu konuda hazırlanan rapor Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmeye sunulur ve tüzük gereği oyla kabul veya reddedilir.
 • Dernek üyeliğine kabul edilen adaya durumu ve ödeyeceği giriş ve yıllık aidat tutarı bir yazıyla bildirilir. Bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi halinde üyeliği gerçekleşir.
 • Üyelik giriş ve yıllıkaidatları 1 ay içerisinde ödenmezse üyelik hakkı kaybolur.
 • Üyelik giriş aidatımız 9.000 TL dir.
 • Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen 2019 yılı, yıllık aidat bedeli 2.400 TL’dir.
Eksik doldurulmuş ya da eksik belgelerle yapılan başvuru formları işleme alınmayacaktır.