Üyelik

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ ÜYE OLMA PROSEDÜRÜ

Derneğimize üye olmak isteyen Fenerbahçeli adayların, Dernek üyelik başvuru formumuzu eksiksiz doldurup, aşağıda belirtilen belgeler ile Dernek Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız

İstenilen Belgeler:
 • Başvuru formunun, en az bir yıldır Derneğimizde üyeliği bulunan ve mali mükellefiyetlerini yerine getirmiş iki asil üye tarafından imzalanması zorunluluğu bulunmaktadır.
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli)
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)
 • İkametgâh
 • İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli) veya İmza Sirküleri Fotokopisi (imza yetkisi var ise)
 • Üye değilse Fenerbahçe Spor Kulübüne iki yıl içerisinde (Dernek üyeliğinin kesinlik kazandığı tarihten itibaren) üye müracaatı yapacağına dair yazılı taahhütname (ekte örneği mevcuttur.)
 • Fenerbahçe Spor Kulübüne üye ise Üyelik Kartı fotokopisi
 • Kısa Özgeçmiş

*Taahhütname örneği için tıklayınız

*Pandemi süreci dolayısıyla üyelik başvuru formu ve ilgili alınan evraklar (e-devlet) posta@1907.org adresimize dijital olarak da gönderilebilir.
 • Derneğimize ulaştırılan üyelik başvuru formu ile belgeler Balotaj Kurulumuzca incelemeye alınır. Balotaj Kurulu aday üyenin, Derneği temsile uygun olup olmadığını ve şartlarımızı yerine getirip getirmeyeceğini tespit eder. Bu konuda hazırlanan rapor Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmeye sunulur ve tüzük gereği yönetim kurulunca oyla kabul veya ret edilir.
 • Dernek üyeliğine kabul edilen adaya durumu ve ödeyeceği giriş ile yıllık aidat tutarı bir yazıyla bildirilir. Bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi halinde üyeliği gerçekleşir.
 • Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen 2021 yılı üyelik giriş aidatımız 12.500 TL yıllık aidat bedeli ise 3.000 TL’dir.
 • Üyelik giriş ve yıllık aidatları 1 ay içerisinde ödenmezse üyelik hakkı kaybolur.